Artikolo pri esperantista renkontiĝo en montaro Gerĝes (nordokcidenta Portugalio), februare 2003.
Stilo 
Paĝo ĉe ;
modifita en , far AMT.
Framojn forigu | remetu
Logo Oficiala paĝaro de
Portugala Esperanto­‑Asocio
www.esperanto.ptportugala@esperanto.pt
 R. Dr. João Couto, 6 r/c A, PT‑1500‑239 LISBOA, Portugalio  +351 ‑217 141 359

(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)

(Klaku al enhavo)
Serĉo:
    

Ligoj

Temkadro:


Aranĝoj:
Internacia Parko

far Alexandra Guerra e Pazalexandra.paz@clix.pt

Vilarinho da Furna © B. Reis

Okazis en 2002.02.15­‑16 en Cam­po do Ge­rês (mun. Ter­ras de Bou­ro) eta es­pe­ran­to­‑ren­kon­tiĝo, or­ga­ni­za­ta de No­ge­so. Vo­ja­ĝis el Lis­bo­no Iri­na Tu­val­ki­na kaj An­tó­nio Mar­tins, ilia fi­li­no Mar­ta, kaj Lu­ís Mou­ri­nho; el Opor­to mi; el Avej­ro Bru­no Reis; el Ovar Jo­sé Ro­drí­guez; el Vi­go An­to­nio Va­lén kaj Su­so Mo­i­nhos; kaj el Va­la­do­li­do Ro­dri­go Por­te­la — ĉi­uj vo­lan­taj la sa­mon: Spi­ri iom da fre­ŝa ae­ro, mal­sa­ti­ĝi pro­me­na­nte montare kaj kune amuziĝi. Alveninte nek samtempe, nek orde, oni tamen tute plenumis niajn celojn. Kun António kiel gvidisto oni malkovris kial la nacia parko de Peneda­‑Gerês estas interesa kaj bela loko por viziti, sed ankaŭ kiel paŝi montare lacigas nin, pigrajn urbanojn. Oni babilis en esperanto pri pluraj aferoj, kiel normale okazas ĉe bunta kaj buntema samideanaro, oni tranoktis en agrabla domo, kaj finfine oni revenis, lacaj sed bonfartantaj pro ĝuinda semajnfino.

(el NB81:12)


paĝaranĝo far AMT