Paĝo pri la 80-a numero de la bulteno de Portugala Esperanto-Asocio.
Stilo 
Paĝo ĉe ;
modifita en , far AMT.
Framojn forigu | remetu
Logo Oficiala paĝaro de
Portugala Esperanto­‑Asocio
www.esperanto.ptportugala@esperanto.pt
 R. Dr. João Couto, 6 r/c A, PT‑1500‑239 LISBOA, Portugalio  +351 ‑217 141 359

(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)

(Klaku al enhavo)
Serĉo:
    

Ligoj

Temkadro:

Supro > Asocio > Servoj > Nia Bulteno > Historio > n‑ro 81 > Korektoj

Paĝenhavo:

Artikolenhavo:


Nia Bulteno 81

far António Martins­‑Tuválkinantonio@tuvalkin.pt(redaktisto)

Eraroj kaj korektoj

Ĝis nun estis trovitaj kelkaj preseraroj, mistajpoj, skribglitoj, kaj aliaj eŭfemismoj. Notu la jenan tabelon kaj laŭtrove mem kontribuu al ĝi:

pĝ.klm.skc.lin.deal
23210(mankas "IKEK: Alcino Alves")
321 (tro dika streko)
322 
4219veterantojveteranoj
5214Porto AlegrePôrto Alegre
52118Jozefo PachecoJozefo Pacheco
621 (mankas "Joost Witeween" apud foto)
61 20naciaj, regionaj kaj minoritataj lingvojnaciajn, regionajn kaj minoritatajn
71 22‑25biĵuterio, bonsajo, brodkasti, eŭsko, farniento, gejo, hapakso, hiki, insinui, inteligencio, kidnapi, kozo, mar-fruktojbiĵuterio, bonsajo, brodkasti, eŭsko, farniento, gejo, hapakso, hiki, insinui, inteligencio, kidnapi, kozo, mar-fruktoj
71 26‑27nifo, pederasto, pejorativa, printi, resurso, samizdato, sponsoro, ŝlagro, zapinifo, pederasto, pejorativa, printi, resurso, samizdato, sponsoro, ŝlagro, zapi
71 30‑35anatifo, berni, ĉendi, dikcio, doso, fabulo, garderobo, groba, harniso, kalkeo, kardigano, maskoto, mediokra, miŝmaŝo, mohikano, mustaĉo, notora, paŭpera, piscino, pucelo, sefo, sensuala, silvo, skatologio, stupidaanatifo, berni, ĉendi, dikcio, doso, fabulo, garderobo, groba, harniso, kalkeo, kardigano, maskoto, mediokra, miŝmaŝo, mohikano, mustaĉo, notora, paŭpera, piscino, pucelo, sefo, sensuala, silvo, skatologio, stupida
72 1suvenirosuveniro
72 5ŝaperono, Taĵoŝaperono, Taĵo
72 6TaĥoTaĥo
72 6TagoTago
72 6tresotreso
72 7vokablovokablo
72 11‑12burgero, ĉipsoj, dropso, hamburgero (= burgero), pomfritoj, sangrio, ŝnapso.burgero, ĉipsoj, dropso, hamburgero (= burgero), pomfritoj, sangrio, ŝnapso.
72 14bagasobagaso
72 18klementinoklementino
72 19mudomudo
72 21muslomuslo
72 22musliomuslio
72 24pireksopirekso
72 25sevosevo
72 26skvaŝoskvaŝo
72 27spagatospagato
72 29stukaĉostukaĉo
72 34biasobiaso
72 34defensidefensi
72 36drajvidrajvi
81 1uperkutouperkuto
81 6‑7buĥto, frandzi, midzi, horso, kaki, porno, vampo.buĥto, frandzi, midzi, horso, kaki, porno, vampo.
81 8‑9forniki, fotri, kundo, puoforniki, fotri, kundo, puo
81 9franĉifranĉi
81 10frandzifrandzi
81 11melkimelki
81 15DuenjoDuenjo
81 17femino, hihiifemino, hihii
81 21vanuivanui
81 24impedi, hungroimpedi, hungro
81 26aliel kaj aliesaliel kaj alies
81 28(evi)(evi)
81 29-unt- kaj -ut--unt- kaj -ut-
81 34apertiaperti
81 35korekti — korektakorektikorekta
81 36fiksi — fiksafiksifiksa
82 7lesboj, sed lesbaninojlesboj, sed lesbaninoj
82 14salajrosalajro
82 29pitĉopitĉo
82 31bambusobambuso
82 32bambuzo. Jen fine arbedobambuzo. Jen fine arbedo
82 41trunkarbusto kaj tufarbustotrunkarbusto kaj tufarbusto
91 5‑10ajlo — aliumo; fazeolo — fazeoluso; lolo — lolio; kaŝtano — kastaneo; piro — piruso; pistako — pistacio; pruno — prunuso; salmo — salmono; polpo — oktopodo; vesperto — vespertiliono,ajloaliumo; fazeolofazeoluso; lolololio; kaŝtanokastaneo; piropiruso; pistakopistacio; prunoprunuso; salmosalmono; polpooktopodo; vespertovespertiliono,
91 30ŝpalojŝpaloj
91 32ŝotroŝotro
91 34senŝotrigisenŝotrigi
91 36trunkotrunko
91 37ŝtokoŝtoko
91 37ŝpatojŝpatoj
91 39ŝtrebojŝtreboj
91 40stajojstajoj
91 42stegojstegoj
92 2escorasescoras
92 3rungojrungoj
92 24staŭla angulostaŭla angulo
1011 RodrigoAntonio Valén
102115malhelametala
11135perpost
11138informpetojinformpetojn
121218kribitajkribritaj

(Pliajn korektojn kaj korektkorektojn sendu al ‹nb@esperanto.pt›)


Paĝara akceptejo | Paĝsupro [n‑ro 81 | prea: n‑ro 81 ]
paĝaranĝo far AMT