Paĝo pri publikaj mencioj kaj referoj pri Portugala Esperanto-Asocio.
Stilo 
Paĝo ĉe ;
modifita en , far AMT.
Framojn forigu | remetu
Logo Oficiala paĝaro de
Portugala Esperanto­‑Asocio
www.esperanto.ptportugala@esperanto.pt
 R. Dr. João Couto, 6 r/c A, PT‑1500‑239 LISBOA, Portugalio  +351 ‑217 141 359

(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)

(Klaku al enhavo)
Serĉo:
    

Ligoj

Temkadro:

Supro > Asocio > Mencioj

Ĉirkaŭa temaro:

Vidu ankaŭ:

Paĝenhavo:

Aliaj paĝaroj:


Portugala Esperanto­‑Asocio:
Publikaj mencioj kaj referoj

Heroldo de Esperanto 2067, (2005.02.20­‑03.10)

En ĵusa numero de la his­toria kaj lasttempe eĉ polemika gazeto Heroldo de Esperanto (2067, 2005.02.20­-03.10), sur pĝ. 1, ape­ras represaĵo el Nia Bul­teno 86. Tiun atenton meritis la teksto de Nuno Maga­lhães pri la rolo de esperanto en la filmo Blade Trinity.

Heroldo de Esperanto 2050, (2004.02.12­‑03.05)

Aperis en Heroldo de Esperanto pri la demisio de kap. Almeida plena represo el NB83:4. Propra aldono tekstas jene:

NdlR: Ĉiam la kontoservo de UEA estis malakurata, ankaŭ sub la direktoreco de Osmo Buller.

Tiu ĉi noto, en kunteksto, multon ja sciigas pri la konduto kaj celoj de la Herolda redaktistaro.

Gxangalo.com, 2004.01

La esperantlingva portalo Gxangalo.com publikigis artikolon pri la anonco de PEA sur Diário de Notícias. Vd. dume en ilia paĝaro.

La Gazeto, 2003.12

Numero 109 de la kultura periodaĵo La Gazeto mencias nian artikolon (kun bildrepreso) en NB80:18 pri la forpaso de Wilhelm Oeste.

Pola Radio, 2003.07.22

La Esperanta Programo de Radio Polonia elsendis lastan 2003.07.22 sciigon pri Nia Bulteno. Jen sube transkribo el ilia paĝaro:

Plenplena je informoj pri la movadaj aktivadoj estas la lasta, januara-marta numero de "Nia Bulteno" de la Portugala E-Asocio. Nur antaŭ unu monato okazis la 19-a Renkontiĝo de Portugalaj Esperantistoj — kiun celis ne nur veteranoj de la E-movado, sed ankaŭ — kiel ni legas — vervaj gejunuloj. La viglo de la portugala movado manifestiĝis en la surstrata manifestacio kontraumilitra, kiu en februaro okazis en Lisbono. Aliflanke en aprilo Luis Ladeira partoprenis la forumon "Aktiva civitaneco, pli bona kaj pli da demokrateco", kadre de kiu li prezentis la 15-minutan intervenon "Esperanto kiel eŭropa komuna lingvo por unuigi civitanaran europan".

Ĉi numere en la portugala "Nia Bulteno" ampleksan recenzon pri la nova PIV prezentas Gonzalo Neves. Li analizis ĝin lau la vidpunkto de neologismoj kaj leksika riĉo, modifoj nepraj kaj nenecesaj, kio instigas lin fine emfazi:

Kvankam la riĉigon kaj nuancigon de la lingvo mi ŝatas kaj aprobas, tamen mi konscias, ke ekzistas danĝeraj limoj flusablaj inter komprenebleco de Esperanto — eĉ flanke de homoj, kiujn logas celoj kulture pli altaj — kaj la kreskanta kripteco de la fakula lingvaĵo, kripteco, kiu estas fortega trajto ne nur de ekspertoj nialingvaj, sed generale de ĉiulingvaj ekspertoj, car ĝi kunamblas la fakulan deziron apartiĝi de la amasoj kaj starigi ordenojn, loĝiojn kaj korporaciojn, kie ili povas laŭplaĉe ĵongli per siaj ĵargonoj kaj kultivi sian mem asertatan superecon.
Nu malgraŭ tiu iom drasta konstato, kiun cetere sekvas koncerna ekzemplo, Gonzalo Neves deklaras la nunan version de PIV grava antaŭenpaŝo kompare al la antaŭa versio rekomendida al ĉiu serioza esperantisto. Tiun recenzon — kiu jam aperis en iu alia periodaĵo de ni traktita antaŭe — akompanas la alvoko de Michela Lipari pri kunporto de superfluaj ekzempleroj de malnovaj PIV-oj al Gotenburgo, kiel donaco al la libroservo, dum UEA pretas zorgi pri pludonacado de tiu grava vortaro al tiuj, kiuj neniel povus aĉeti tiun bazan vortaron. Ne nur ĝian novan, sed eĉ la malnovan versiojn.

esperanto, 2002.11

La organo de U.E.A., revuo esperanto, prezentis en sia numero 1153 (nov. 2002), sur pĝ. 221, raporton pri la agado de nia asocio, verkita surbaze de landasocia enketo, kun ilustraĵo el nia (malnova) retpaĝaro.

(el NB80:9)

esperanto, 1999.11

La organo de U.E.A., revuo esperanto, prezentis en sia numero 1119 (nov. 1999), sur pĝ. 197, recenzon de la libro Timor. La plej granda ekstermejo en la mondo, verkita de Faria de Bastos. La recenzon, laŭde favoran, aŭtoris Értl István.

esperanto, 1999.12

La organo de U.E.A., revuo esperanto, prezentis en sia numero 1120 (dec. 1999), sur pĝ. 218, resumon de la agado de P.E.A., sub la titolo “Portugalio: Post letargio”, el teksto alsendita de Gonçalo Neves.

Boletín 308, 1992.11­‑12

Sur paĝo 22 de la bulteno de Hispana Esperanto­‑Federacio, en artikolo de Bernard Golden, Ĉu estas tro da periodaĵoj en Iberio?:

Bedaŭrinde, la bone redaktita Nia Bulteno de tempo al tempo ne sukcesas elteni sian aperritmon

esperanto, 1992.11

La organo de U.E.A., revuo esperanto, prezentis en sia numero 1042 (nov. 1992), sur pĝ. 196, noticon surbaze de NB57:5 pri la iama esperantlingva kurzmaŝino en la lisbona flughaveno. Tiu ĉi mencio estas komentita (angllingve) en fakula paĝaro: http://catless.ncl.ac.uk/Risks/14.33.html#subj2.


Paĝara akceptejo | Paĝsupro
paĝaranĝo far AMT